Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Arginine Veyron, Argininum, syrop 3g/15 ml, opakowanie po 250 ml

Wskazanie:

zaburzenia cyklu mocznikowego – deficyt transkarbamoilazy ornityny (OTC), cytrulinemia typu I, padaczka (drgawki pirydoksynozależne), lizynuryczna nietolerancja białka

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2403.2021.1.AK; 22.11.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.41.2021
(Dodano: 07.03.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 20/2022 do zlecenia 168/2021
(Dodano: 11.03.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 21/2022 do zlecenia 168/2021
(Dodano: 18.03.2022 r.)

go to zlecenie