Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paediatric Seravit, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1116.2021.1.AB; 17.11.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie