Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie utworzenie odrębnej grupy limitowej dla leku: Nexavar, sorafenibum, tabl. powl., 200 mg, 112 szt., kod GTIN: 5909990588169 stosowany wyłącznie we wskazaniu zdefiniowanym treścią programu lekowego "Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym rakiem tarczycy, oporny na leczenie jodem radioaktywnym"

Wskazanie:

we wskazaniu zdefiniowanym treścią programu lekowego "Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym rakiem tarczycy, oporny na leczenie jodem radioaktywnym"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.65.2.2021.KK; 22.10.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4225.3.2021
(Dodano: 02.12.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 175/2021 do zlecenia 174/2021
(Dodano: 01.12.2021 r.)

go to zlecenie