Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Weryfikacja taryf świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi, jak również świadczeń udzielnych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowym

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31la ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPP.743.128.2021.MSS; 29.11.2021

Zlecenie dotyczy:

Weryfikacji taryf świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi, jak również świadczeń udzielnych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowym

go to zlecenie