Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05909991220518; Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod GTIN: 05909991220501

Wskazanie:

Leczenie raka nerki (ICD- 10 C64) w zakresie III linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3509.2021.15.KKL; PLR.4500.3508.2021.17.KKL; 02.12.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 178/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 178/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 178/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 178/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 178/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 178/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 04.02.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 178/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.61.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)” w zakresie III linii leczenia

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Joanna Konarzewska-Król
  Dyrektor Fundacji Nadzieja Onkologiczna

  pdf 01

  Uwaga ogólna do analizy weryfikacyjnej AOTMIT

  Uwaga dot. opinii na temat leku oraz podkreślenia istotności ocenianej terapii w leczeniu pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych w I i II linii po progresji choroby. Przytoczono również przebieg choroby oraz dane epidemiologiczne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Aleksandra Rudnicka
  Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

  pdf 01

  Uwaga ogólna do analizy weryfikacyjnej AOTMIT

  Uwaga dot. opinii na temat leku oraz podkreślenia istotności ocenianej terapii w leczeniu pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym. Zwrócono uwagę na brak obecnie innowacyjnych terapii w leczeniu III linii raka nerki oraz pozytywne rekomendacje towarzystw onkologicznych zarówno światowych, jak i polskich odnoszące się do zastosowania niwolumabu po niepowodzeniu dwóch wcześniejszych linii leczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 15/2022 do zlecenia 178/2021
  (Dodano: 09.02.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 14/2022 do zlecenia 178/2021
  (Dodano: 09.02.2022 r.)

  go to zlecenie