Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej romiplostym we wskazaniu przetrwałej rozumianej jako trwającej powyżej 6 miesięcy, pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP)

Wskazanie:

pierwotna małopłytkowości immunologicznej (ITP)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.35.2021.4.PR; 03.12.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej romiplostym we wskazaniu przetrwałej rozumianej jako trwającej powyżej 6 miesięcy, pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 14/2022 do zlecenia 179/2021
(Dodano: 03.02.2022 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 14.02.2022 r.)

go to zlecenie