Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumabum, roztwór do wstrzykiwań, 1800 mg (120 mg/ml), 1, fiol. 15 ml, kod EAN: 05413868119596, Darzalex, daratumumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 5 ml, kod EAN: 05909991275228, Darzalex, daratumumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 20 ml, kod EAN: 05909991275235

Wskazanie:

B.54. LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD10 C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.953.2021.13.PRU PLR.4500.954.2021.15.PRU PLR.4500.955.2021.15.PRU; 17.12.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 180/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 180/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 180/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 180/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 180/2021
pdfAneks do zlecenia 180/2021
pdfUzupełnienie nr 1 do zlecenia 180/2021
pdfUzupełnienie nr 2 do zlecenia 180/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 180/2021

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 180/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18.03.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 180/2021

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 180/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.63.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Darzalex (daratumumab) postać podskórna w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0) daratumumabem w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Lidia Usnarska-Zubkiewicz

  pdf 01

  W uwadze podkreślono schematów DVd i DRd w terapii szpiczaka plazmocytowego, powołując się na badania CASTOR i POLLUX oraz wytyczne kliniczne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Bogusław Machaliński

  pdf 01

  W uwadze podkreślono skuteczność i rolę immunoterapii daratumumabem w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, powołując się na badania CASTOR i POLLUX. Wskazano, iż forma podskórna leku jest dobrze tolerowana i preferowana przez chorych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Anna Kupiecka

  Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej

  pdf 01

  W uwadze wskazano na niezaspokojoną potrzebę pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem mnogim. Podkreślono skuteczność schematów DRd i DVd, powołując się na badania CASTOR i POLLUX, wytyczne kliniczne oraz opinie ekspertów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Łukasz Rokicki

  Fundacja Carita

  pdf 01

  W uwadze wskazano, iż refundacja schematu DRd w leczeniu szpiczaka opornego/nawrotowego jest oczekiwana przez lekarzy i pacjentów. Podkreślono skuteczność schematu DRd, powołując się na badanie POLLUX oraz wytyczne kliniczne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  5.

  Agnieszka Krzyżanowska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  W uwadze 1: wnioskodawca przedstawił szczegółowe wyjaśnienie źródeł danych przedstawionych w AKL wnioskodawcy, odnoszących się do najdłuższych okresów obserwacji w badaniach CASTOR i POLLUX. Ponadto, wnioskodawca wskazał publikację, w której zaprezentowana jest treść publikacji Weisel 2019c i Kaufmann 2019c, których w trakcie prac nad AWA analitycy Agencji nie mieli możliwości zweryfikować.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  W uwadze 2: wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie dotyczące źródeł danych oraz niejednoznacznego wnioskowania dotyczących wyników trwałej negatywnej MRD.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 3: stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące uwzględnienia w ramach AWB wnioskodawcy większej ilości komparatorów niż w AKL i AE wnioskodawcy. Wnioskodawca powołał się na wytyczne AOTMiT 2016 oraz opinie ekspertów ankietowanych przez wnioskodawcę.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 4: stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące przyjętych w AWB wnioskodawcy założeń, na podstawie których oszacowano liczebność populacji docelowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 5: stanowi wyjaśnienie/komentarz do wskazanych w AWA niezgodności analiz wnioskodawcy względem wytycznych HTA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.65.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Darzalex (daratumumab) postać podskórna w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0) daratumumabem w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Lidia Usnarska-Zubkiewicz

  pdf 01

  W uwadze podkreślono schematów DVd i DRd w terapii szpiczaka plazmocytowego, powołując się na badania CASTOR i POLLUX oraz wytyczne kliniczne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Bogusław Machaliński

  pdf 01

  W uwadze podkreślono skuteczność i rolę immunoterapii daratumumabem w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, powołując się na badania CASTOR i POLLUX. Wskazano, iż forma podskórna leku jest dobrze tolerowana i preferowana przez chorych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Anna Kupiecka

  Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej

  pdf 01

  W uwadze wskazano na niezaspokojoną potrzebę pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem mnogim. Podkreślono skuteczność schematów DRd i DVd, powołując się na badania CASTOR i POLLUX, wytyczne kliniczne oraz opinie ekspertów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Łukasz Rokicki

  Fundacja Carita

  pdf 01

  W uwadze wskazano, iż refundacja schematu DRd w leczeniu szpiczaka opornego/nawrotowego jest oczekiwana przez lekarzy i pacjentów. Podkreślono skuteczność schematu DRd, powołując się na badanie POLLUX oraz wytyczne kliniczne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  5.

  Agnieszka Krzyżanowska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  W uwadze 1: wnioskodawca przedstawił szczegółowe wyjaśnienie źródeł danych przedstawionych w AKL wnioskodawcy, odnoszących się do najdłuższych okresów obserwacji w badaniach CASTOR i POLLUX. Ponadto, wnioskodawca wskazał publikację, w której zaprezentowana jest treść publikacji Weisel 2019c i Kaufmann 2019c, których w trakcie prac nad AWA analitycy Agencji nie mieli możliwości zweryfikować.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  W uwadze 2: wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie dotyczące źródeł danych oraz niejednoznacznego wnioskowania dotyczących wyników trwałej negatywnej MRD.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 3: stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące uwzględnienia w ramach AWB wnioskodawcy większej ilości komparatorów niż w AKL i AE wnioskodawcy. Wnioskodawca powołał się na wytyczne AOTMiT 2016 oraz opinie ekspertów ankietowanych przez wnioskodawcę.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 4: stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące przyjętych w AWB wnioskodawcy założeń, na podstawie których oszacowano liczebność populacji docelowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 5: stanowi wyjaśnienie/komentarz do wskazanych w AWA niezgodności analiz wnioskodawcy względem wytycznych HTA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 25/2022 do zlecenia 180/2021
  (Dodano: 22.03.2022 r.)

  pdfRekomendacja 26/2022 do zlecenia 180/2021
  (Dodano: 22.03.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 26/2022 do zlecenia 180/2021
  (Dodano: 24.03.2022 r.)

  pdfSRP 27/2022 do zlecenia 180/2021
  (Dodano: 24.03.2022 r.)

  go to zlecenie