Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

HCU Anamix Junior, HCU Anamix Infant, HCU Cooler, HCU Express, HCU Lophlex LQ, HCU gel, HCU-LV

Wskazanie:

homocystynuria

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1325.2021.1.AB; 05.01.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.1.2022
(Dodano: 02.03.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 19/2022 do zlecenia 1/2022
(Dodano: 11.03.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 20/2022 do zlecenia 1/2022
(Dodano: 21.03.2022 r.)

go to zlecenie