Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

HCU Anamix Junior, HCU Anamix Infant, HCU Cooler, HCU Express, HCU Lophlex LQ, HCU gel, HCU-LV

Wskazanie:

homocystynuria

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1325.2021.1.AB; 05.01.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie