Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N25.8)

Wskazanie:

B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N25.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.790.2021.EL; 07.01.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N25.8)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4220.4.2022
(Dodano: 22.02.2022 r.)

go to zlecenie