Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 2,5 mg/0,5 ml, 4, amp.-strzyk. 0,5 ml, kod GTIN: 05909991449568; Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 5 mg/ml, 4, amp.-strzyk. 1 ml, kod GTIN: 05909991449575; Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 7,5 mg/1,5 ml, 4, amp.-strzyk. 1,5 ml, kod GTIN: 05909991449582; Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 10 mg/2 ml, 4, amp.-strzyk. 2 ml, kod GTIN: 05909991449599

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3875.2021.2.JWI; PLR.4500.3876.2021.2.JWI; PLR.4500.3877.2021.2.JWI; PLR.4500.3878.2021.2.JWI; 05.01.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 4/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 4/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 4/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 4/2022
pdfAneks 1 do zlecenia 4/2022
pdfAneks 2 do zlecenia 4/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 4/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.03.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 4/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4230.1.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Buccolam (midazolam) we wskazaniu: leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat).

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. n. med.
  Barbara Steinborn

  pdf 01

  Uwaga ogólna do analizy:
  Uwaga stanowi stanowisko eksperta klinicznego przedstawiające argumenty za finansowaniem produktu Buccolam w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 27/2022 do zlecenia 4/2022
  (Dodano: 05.04.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 29/2022 do zlecenia 4/2022
  (Dodano: 06.04.2022 r.)

  go to zlecenie