Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cresemba, Isavuconazolum, Kapsułki twarde, 100 mg, 14, kaps., kod GTIN: 07640137532321; Cresemba, Isavuconazolum, Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 07640137532352; Cresemba, Isavuconazolum, Kapsułki twarde, 100 mg, 14, kaps., kod GTIN: 07640137532321

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3355.2021.6.JDZ; PLR.4500.3356.2021.6.JDZ; PLR.4500.3357.2021.6.JDZ; 05.01.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie