Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej oxaliplatinum

Wskazanie:

ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]; chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]; chłoniak nieziarniczy rozlany; obwodowy i skórny chłoniak z komórek T; inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego; nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych [nie obejmuje: drogi żółciowe BNO (C24.9) wtórny nowotwór złośliwy wątroby (C78.7)]; nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego; nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.1009.2021.2.PR; 14.01.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej oxaliplatinum

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 10/2022 do zlecenia 6/2022
(Dodano: 24.01.2022 r.)

go to zlecenie