Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena analiz farmakoekonomicznych oraz wydanie opinii w sprawie zasadności wprowadzania do programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” ocenianych produktów leczniczych tj. Vocabria (kabotegrawir), stosowanego w połączeniu z rylpiwiryną

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPŚ.4014.2.2021.MB; 18.10.2021

Zlecenie dotyczy:

Oceny analiz farmakoekonomicznych oraz wydanie opinii w sprawie zasadności wprowadzania do programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” ocenianych produktów leczniczych tj. Vocabria (kabotegrawir), stosowanego w połączeniu z rylpiwiryną

go to zlecenie