Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.19 Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (ICD-10 E 23)

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.1039.2021.EL; 05.01.2022

Pismem znak: PLR.4504.1039.2021.EL z dnia 11.02.2022 r. zlecenie zostało wycofane.

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.19 Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (ICD-10 E 23)

go to zlecenie