Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Corgard, Nadolol, tabletki 80 mg

Wskazanie:

zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstoskurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.88.2022.4.KB; 02.02.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hrhr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 04.04.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 30/2022 do zlecenia 13/2022
(Dodano: 05.04.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 32/2022 do zlecenia 13/2022
(Dodano: 15.04.2022 r.)

go to zlecenie