Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 40 ml, kod EAN: 05909990872459, Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909990872442

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3450.2021.17.PBO; PLR.4500.3448.2021.17.PBO; 04.02.2022

Pismem z dnia 21 marca 2022 r. znak: PLR.4500.3448.2021.20.SKA; PLR.4500.3450.2021.20.SKA postępowanie zostało zawieszone do dnia 18 czerwca 2022 roku.

Pismem z dnia 21 czerwca 2022 r. znak: PLR.4500.3448.2021.22.SKA; PLR.4500.3450.2021.23.SKA postępowanie zostało podjęte.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie