Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031325, Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031318

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3428.2021.14.MKO PLR.4500.3429.2021.14.MKO; 22.02.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 17/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 17/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 17/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 17/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 17/2022
pdfAneks do zlecenia 17/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 17/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 17/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.05.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 17/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  go to zlecenie

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.8.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Magdalena Knefel

  pdf 01

  Uwaga dotyczyła wskazania dodatkowej korzyści dla pacjentek z możliwości włączenia do leczenia w pierwszej linii raka jajnika olaparybu jako terapii skojarzonej do stosowanego, zgodnie z dzisiejszym stanem refundacyjnym, bewacyzumabu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  2.

  Małgorzata Krętkowska

  pdf 01

  Uwaga dotyczyła wskazania dodatkowej korzyści dla pacjentek z możliwości włączenia do leczenia w pierwszej linii raka jajnika olaparybu jako terapii skojarzonej do stosowanego, zgodnie z dzisiejszym stanem refundacyjnym, bewacyzumabu.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Krzysztof Kornas
  -
  AstraZeneca AB

  pdf 01

  1.
  Uwaga dotyczyła, prawdopodobnego zdaniem wnioskodawcy, przeszacowania liczebności populacji przez poproszonego o opinię przez Agencję eksperta klinicznego. Obliczenia dotyczące populacji zostały wykonane na podstawie oszacowań wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.
  Uwaga dotyczy dyskusji zawartej w AWA, odnoszącej się do doboru komparatorów do wnioskowanych interwencji. Odniesienie do wszystkich podpunktów niniejszej uwagi wnioskodawcy znajduje się w rozdziale 3.6 AWA. Dodatkowo wnioskodawca wskazuje na wykonane porównanie z obecnie refundowanym niraparybem, którym leczenie, zgodnie z wynikami analizy ekonomicznej, jest mniej opłacalne. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.
  XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXX.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.
  Uwaga dotyczy wskazania przez poproszonego przez Agencję o opinię eksperta klinicznego możliwości poprawy zapisu proponowanego programu lekowego. Wnioskodawca podkreśla, że treść poprawek była już przedmiotem uzgodnień w toku postępowania wniosku refundacyjnego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 39/2022 do zlecenia 17/2022
  (Dodano: 12.05.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 41/2022 do zlecenia 17/2022
  (Dodano: 16.05.2022 r.)