Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gammalon, Kwas gamma-aminomasłowy, tabletki 250 mg

Wskazanie:

autyzm, afazja ruchowa, afazja czuciowa i afazja czuciowo-ruchowa oraz opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych).

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.440.2022.1.KB; 01.03.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.3.2022
(Dodano: 26.04.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 37/2022 do zlecenia 21/2022
(Dodano: 28.04.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 39/2022 do zlecenia 21/2022
(Dodano: 02.05.2022 r.)

go to zlecenie