Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Olumiant, Baricitinibum, Tabletki powlekane, 4 mg, 35, tabl., kod EAN: 03837000170825; Olumiant, Baricitinibum, Tabletki powlekane, 2 mg, 35, tabl., kod EAN: 03837000170740

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3269.2021.17.RBO; PLR.4500.3270.2021.16.RBO; 11.03.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 24/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 24/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 24/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 24/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 24/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 24/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 24/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20.05.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 24/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 49/2022 do zlecenia 024/2022
  (Dodano: 25.05.2022 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 48/2022 do zlecenia 24/2022
  (Dodano: 30.05.2022 r.)

  go to zlecenie