Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dupixent, dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 300 mg (150 mg/ml), 2, amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, kod EAN: 05909991341435; Dupixent, dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg (175 mg/ml), 2, amp.-strzyk. 1,14 ml, kod EAN: 05909991404741

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.214.2022.13.RBO PLR.4500.215.2022.12.RBO; 18.03.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 29/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 29/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 29/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 29/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 29/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 29/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 29/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 03.06.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 29/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 54/2022 do zlecenia 29/2022
  (Dodano: 06.06.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 56/2022 do zlecenia 29/2022
  (Dodano: 07.06.2022 r.)

  go to zlecenie