Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej prednisolonum

Wskazanie:

autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia; autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia; eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.21.2022.1.JKB; 29.03.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej prednisolonum

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 53/2022 do zlecenia 30/2022
(Dodano: 13.04.2022 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 13.04.2022 r.)

go to zlecenie