Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Betaquik, emulsja doustna

Wskazanie:

deficyt transportera glukozy GLUT-1; padaczka lekooporna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.367.2022.1.SG; 04.04.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.5.2022
(Dodano: 30.05.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 53/2022 do zlecenia 32/2022
(Dodano: 01.06.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 55/2022 do zlecenia 32/2022
(Dodano: 22.06.2022 r.)

go to zlecenie