Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MSUD Anamix Infant; MSUD Anamix Junior; MSUD Anamix Junior LQ; MSUD Gel; MSUD Cooler; MSUD Express; MSUD Lophlex LQ

Wskazanie:

choroba syropu klonowego; deficyt beta-ketotiolazy;deficyt hydrolazy 3-hydroksybutrylo-CoA

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.360.2022.1.KB; 31.03.2022

Pismem znak: PLD.45341.360.2022.4.KB z dnia 24.05.2022 r. Minister Zdrowia dokonuje korekty ww. zlecenia w zakresie jednego ze zleconych wskazań z: „deficyt hydrolazy 3-hydroksybutrylo-CoA” na: „deficyt hydrolazy 3-hydroksyizobutyrylo-CoA” oraz przekazuje dane dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Isoleucine 50, Valine 50, Basic-P, Fruiti Vits.

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 56/2022 do zlecenia 34/2022
(Dodano: 15.06.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 58/2022 do zlecenia 34/2022
(Dodano: 21.06.2022 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.4.2022
(Dodano: 28.06.2022 r.)

go to zlecenie