Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ontozry, cenobamate, Tabletki, 12,5 mg; 25 mg, 28, tabl. Zestaw do rozpoczynania leczenia: 28 tabletek (14 x 25 mg 14 x 12,5 mg), kod GTIN: 05909991459161; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 50 mg, 28, tabl., kod GTIN: 05909991458966; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 200 mg, 28, tabl. , kod GTIN: 05909991459093; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 100 mg, 28, tabl. , kod GTIN: 05909991458997; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 150 mg, 28, tabl. , kod GTIN: 05909991459062

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.891.2022.2.JWI; PLR.4500.892.2022.2.JWI; PLR.4500.893.2022.2.JWI; PLR.4500.894.2022.2.JWI; PLR.4500.895.2022.2.JWI; 16.05.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 39/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 39/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 39/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 39/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 39/2022
pdfAneks do zlecenia 39/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 39/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 39/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.08.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 39/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 39/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 39/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 39/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 39/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 39/2022
  pdfAneks do zlecenia 39/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 39/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 39/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 12.08.2022r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 39/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 39/2022, analiza OT.4230.4.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Ontozry (cenobamat) we wskazaniu: leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Alicja Lisowska

  Prezes Zarządu Fundacji
  Epi Bohater

  pdf 01

  Uwaga

  Uwaga jest ogólnym komentarzem przedstawiającym argumenty za zasadnością objęcia refundacją wnioskowanej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Wojciech Machajek

  Wiceprezes Zarządu Fundacji Chorób Mózgu

  pdf 01

  Uwaga

  Uwaga jest ogólnym komentarzem przedstawiającym argumenty za zasadnością objęcia refundacją wnioskowanej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Prof. dr hab. n. med.
  Halina Sienkiewicz-Jarosz

  Dyrektor Instytutu
  Psychiatrii i Neurologii
  Przewodnicząca Krajowej
  Rady ds. Neurologii

  pdf 01

  Uwaga nr 1

  Uwaga stanowi komentarz do przeglądu interwencji wg wytycznych praktyki klinicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 2

  Uwaga stanowi komentarz do analizy wpływu na budżet odnośnie miejsca w schemacie leczenia, w którym lek Ontozry mógłby zostać zastosowany. Ponadto podano informację, iż rekomendacja stosowania cenobamatu została uwzględniona w najnowszych wytycznych Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Beata Wójtowicz

  Dyrektor ds. Polityki Lekowej Angelini Pharma Polska Sp. z o. o.

  pdf 01

  Uwaga nr 1

  Uwaga jest ogólnym komentarzem odnoszącym się stwierdzonych przez analityków Agencji niepewności odnośnie umiejscowienia leku w ścieżce terapeutycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 2

  Uwaga stanowi komentarz odnoszący się do punktów końcowych raportowanych w badaniach dla cenobamatu oraz przyjętych w analizie komparatorów. Wnioskodawca podkreśla, że porównanie cenobamatu ze starszymi lekami, które cechowały się małymi odsetkami osób uzyskującymi całkowite uwolnienie od napadów padaczkowych, może być obarczone niepewnościami oraz skutkuje brakiem możliwości wykazania istotności statystycznej wyników.

  Wyniki zarówno w zakresie miar względnych jak i bezwzględnych zostały przedstawione w odpowiednich rozdziałach analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 3

  Uwaga odnosi się do oszacowań ceny progowej. W modelu ekonomicznym Wnioskodawcy przedstawione były dwa warianty obliczeń: uwzględniające porównanie współczynników CUR lub kosztów technologii. W analizie weryfikacyjnej przedstawiono cenę, której oszacowanie zdaniem Agencji jest zgodne z art.13 ust. 3 ustawy o refundacji. Agencja podtrzymuje stanowisko w tej sprawie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 4

  Uwaga dotyczy wyboru komparatorów. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5.

  Prof. dr hab. n. med.
  Barbara Błaszczyk

  Specjalista Neurolog

  pdf 01

  Uwaga nr 1

  Uwaga stanowi komentarz do przeglądu interwencji wg wytycznych praktyki klinicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 2

  Uwaga stanowi komentarz odnoszący się do punktów końcowych raportowanych w badaniach dla cenobamatu oraz przyjętych w analizie komparatorów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 3

  Uwaga jest ogólnym komentarzem odnoszącym się stwierdzonych przez analityków Agencji niepewności odnośnie umiejscowienia leku w ścieżce terapeutycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 75/2022 do zlecenia 039/2022
  (Dodano: 24.08.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 78/2022 do zlecenia 39/2022
  (Dodano: 19.10.2022 r.)

  go to zlecenie