Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ontozry, cenobamate, Tabletki, 12,5 mg; 25 mg, 28, tabl. Zestaw do rozpoczynania leczenia: 28 tabletek (14 x 25 mg 14 x 12,5 mg), kod GTIN: 05909991459161; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 50 mg, 28, tabl., kod GTIN: 05909991458966; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 200 mg, 28, tabl. , kod GTIN: 05909991459093; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 100 mg, 28, tabl. , kod GTIN: 05909991458997; Ontozry, Cenobamate, Tabletki powlekane, 150 mg, 28, tabl. , kod GTIN: 05909991459062

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.891.2022.2.JWI; PLR.4500.892.2022.2.JWI; PLR.4500.893.2022.2.JWI; PLR.4500.894.2022.2.JWI; PLR.4500.895.2022.2.JWI; 16.05.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie