Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vumerity, Fumaran diroksymelu , Kapsułka dojelitowa, twarda, 231 mg, 120, 1 butelka zawierająca 120 kapsułek, kod EAN: 05713219569705

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.401.2022.12.JWI; 18.05.2022

Pismem z dnia 21.06.2022 r. znak: PLR.4500.401.2022.18.ŁKU Minister Zdrowia wycofuje zlecenie dotyczące leku Vumerity odnośnie przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji dla leku Vumerity.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie