Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onureg, aacitidine, Tabletki powlekane, 300 mg, 7, tabl., kod GTIN: 07640133688442; Onureg, Azacitidine, Tabletki powlekane, 200 mg, 7, tabl., kod GTIN: 07640133688435

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.634.2022.14.PRU; PLR.4500.635.2022.14.PRU; 24.05.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 43/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 43/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 43/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 43/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 43/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 43/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 43/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29.07.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 43/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.27.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Onureg (azacytydyna doustna) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C92.0)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Ludmiła Gawron

  pdf 01

  Uwagi dotyczą wskazania na skuteczność stosowania terapii azacytydyną doustną we wnioskowanym wskazaniu, na podstawie wyników badania rejestracyjnego QUAZAR-AML-001 oraz na poprawę jakości życia pacjentów płynącą z doustnej drogi przyjmowania substancji. W uwagach przedstawia się również treść wytycznych klinicznych NCCN 2022, w których zaleca się stosowanie omawianej terapii.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  2.

  Michał Studziński

  pdf 01

  3.

  Arkadiusz Sontowski

  pdf 01

  4.

  Barbara Lewicka

  pdf 01

  5.

  Paweł Szwedyk

  pdf 01

  6.

  Iwona Pietkun

  pdf 01

  7.

  Karol Wójcik

  pdf 01

  8.

  Edyta Cichocka

  pdf 01

  9.

  Katarzyna Lisowska

  pdf 01

  10.

  Michał Mielnik

  pdf 01

  11.

  Justyna Muzyka-Kasietczuk

  pdf 01

  12.

  Daria Majowicz-Kostrzewa

  pdf 01

  13.

  Agnieszka Piebiak

  pdf 01

  14.

  Jan Zaucha

  pdf 01

  15.

  Monika Kozłowiec

  pdf 01

  16.

  Paweł Kiciński

  pdf 01

  17.

  Aleksandra Rudnicka

  pdf 01

  18.

  Magdalena Olszewska-Szopa

  pdf 01

  19.

  Agnieszka Kowalik

  pdf 01

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 68/2022 do zlecenia 43/2022
  (Dodano: 12.08.2022 r.)

  go to zlecenie

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 71/2022 do zlecenia 43/2022
  (Dodano: 09.09.2022 r.)

  go to zlecenie