Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ospolot, sultiam, tabletki 50 mg; Ospolot, sultiam, tabletki 200 mg

Wskazanie:

padaczka, padaczka lekooporna, padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Retta

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1267.2022.2.KB; 06.06.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.8.2021
(Dodano: 22.08.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 81/2022 do zlecenia 45/2022
(Dodano: 23.08.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 84/2022 do zlecenia 45/2022
(Dodano: 23.08.2022 r.)

go to zlecenie