Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Program badań przesiewowych raka jelita grubego w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.748.6.2020, IK: 2972159; 08.06.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Program badań przesiewowych raka jelita grubego w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych jako świadczenia gwarantowanego

hr

Raport Agencji:

pdf WS.420.1.2022
(Dodano: 21.06.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 57/2022 do zlecenia 46/2022
(Dodano: 23.06.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 59/2022 do zlecenia 46/2022
(Dodano: 23.06.2022 r.)

go to zlecenie