Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Milupa Basic-P, proszek

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa, acyduria izowalerianowa, acyduria propionowa, acyduria glutarowa, cytrulinemia, deficyt CPS1, hiperamonemia typu II (deficyt OTC), choroba syropu klonowego, zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół hipoglikemia-hiperamonemia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.503.2022.2.KB; 07.06.2022

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie