Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rezurock, belumosudil, tabletki 200 mg

Wskazanie:

przeznaczony do leczenia pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (przewlekła GVHD) po niepowodzeniu co najmniej dwóch wcześniejszych linii leczenia ogólnoustrojowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1552.2022.2.AD; 21.06.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 67/2022 do zlecenia 52/2022
(Dodano: 22.07.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 70/2022 do zlecenia 52/2022
(Dodano: 17.08.2022 r.)

go to zlecenie