Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji odnośnie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych amalgamatu kapsułkowego typu non gamma 2 jako materiału stomatologicznego stosowanego przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. 1 pkt 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.747.67.2020.TK; 21.06.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji odnośnie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych amalgamatu kapsułkowego typu non gamma 2 jako materiału stomatologicznego stosowanego przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 64/2022 do zlecenia 53/2022
(Dodano: 22.07.2022 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 26.07.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 67/2022 do zlecenia 053/2022
(Dodano: 11.08.2022 r.)

go to zlecenie