Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tript-OH, oxitriptan, kapsułki

Wskazanie:

atypowa postać fenyloketonurii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1656.2022.1.AB; 23.06.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.12.2022
(Dodano: 06.09.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 84/2022 do zlecenia 55/2022
(Dodano: 07.09.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 087/2022 do zlecenia 055/2022
(Dodano: 05.10.2022 r.)

go to zlecenie