Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bimzelx, bimekizumabum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 160 mg/ml, 2, wstrzykiwacze 1 ml, kod EAN: 05413787220618

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1073.2022.10.RBO; 24.06.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 57/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 57/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 57/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 57/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 57/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 57/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 57/2022

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 87/2022 do zlecenia 057/2022
(Dodano: 15.09.2022 r.)

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 90/2022 do zlecenia 57/2022
(Dodano: 13.10.2022 r.)

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 09.08.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 57/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie