Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły, opracowanych przez zespół pediatryczny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Styczyńskiego w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej (zadanie 19.4)

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 4a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLJ.4020.1.2022.WSK-3; 28.06.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania opinii w zakresie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły, opracowanych przez zespół pediatryczny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Styczyńskiego w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej (zadanie 19.4)

go to zlecenie