Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31n pkt 2c w związku z art. 31ha ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DL.7802.2.2022.MMI; 29.06.2022

Zlecenie dotyczy:

Dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfObwieszczenie ws. rekomendacji nr 65/2022 do zlecenia 059/2022 zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
(Dodano: 13.07.2022 r.)

pdfAkceptacja MZ rekomendacji
(Dodano: 13.07.2022 r.)

pdfI etap prac taryfikacyjnych w zakresie świadczeńinternistycznych oraz SOR/IP i NIŚOZ
(Dodano: 07.10.2022 r.)

pdfAnaliza sytuacji finansowej podmiotów należących do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
(Dodano: 07.10.2022 r.)

 

Raport:

pdfRaport nr WT.5403.19.2022
(Dodano: 13.07.2022 r.)

 

pdfAneks do raportu nr WT.5403.19.2022
(Dodano: 13.07.2022 r.)

go to zlecenie