Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013581 Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 10 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013536

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1325.2022.3.ELA PLR.4500.1324.2022.3.ELA; 07.07.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 62/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 62/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 62/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 62/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 62/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 62/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 16.09.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 62/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 90/2022 do zlecenia 62/2022
  (Dodano: 20.09.2022 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 93/2022/2022 do zlecenia 062/2022
  (Dodano: 14.10.2022 r.)