Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013581 Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 10 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013536

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1325.2022.3.ELA PLR.4500.1324.2022.3.ELA; 07.07.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie