Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550042, Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550059, Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550066

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku oraz w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.248.2022.17.KKL PLR.4500.249.2022.15.KKL PLR.4500.250.2022.15.KKL; 07.07.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 61/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 61/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 61/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 61/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 61/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 61/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 61/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.11.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 61/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.32.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Trepulmix (treprostynil) w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  AOP Orpha
  Pharmaceuticals Poland
  Sp. z o.o.
  -
  Katarzyna Klos

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Uwaga ogólna – dotyczy wyboru komparatora dla treprostynilu”

  Uwaga stanowi powtórzenie argumentów Wnioskodawcy uzasadniających wybór riocyguatu jako komparatora przedstawionych już Agencji.

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 2 do „Rozdział 3.6, str. 30”

  Uwaga stanowi powtórzenie argumentów Wnioskodawcy uzasadniających wybór riocyguatu jako komparatora przedstawionych już Agencji.

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA


  Uwaga nr 3 do „Rozdział 4.1.1., Tabela 11”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA


  Uwaga nr 4
  do „Rozdział 4.1.3., str. 33”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.

  Agencja uważa za niezasadnie wnioskowanie na temat treprostynilu w leczeniu CTEPH na podstawie innych technologii medycznych stosowanych w innych niż CTEPH wskazaniach.


  Uwaga nr 5
  do „Rozdział 4.1.3.2., str. 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA


  Uwaga nr 6
  do „Rozdział 4.1.3.2., str. 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA


  Uwaga nr 7
  do „Rozdział 4.1.3.2., str. 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 8
  do „Rozdział 4.1.3.2., str. 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 9
  do „Rozdział 4.1.3.2., str. 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 10
  do „Rozdział 4.1.3.2., str. 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga dot. okresu fazy zaślepionej badania randomizowanego. Nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 11
  do „Rozdział 4.2.1., str. 42”

  Przytoczone zdanie opisuje wyniki badania CTREPH. Nie przedstawiono je w AWA jako ograniczenie badania.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 12 do „Rozdział 4.2.2.1, str. 60 oraz Rozdział 4.3, str. 66”

  Nie zaprezentowano w AWA badan niższej jakości dla treprostynilu oraz wyników przeglądów systematycznych dotyczących innych technologii medycznych niż treprostynil, stosowanych w innych niż CTEPH wskazaniach.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 13 do „Rozdział 5.3.1, Str. 82”

  Uwaga zasadna. W AWA powinno widnieć zadanie:

  W konsekwencji przedstawioną analizę ekonomiczną cechuje niska wiarygodność i nie można na jej podstawie wnioskować o opłacalności kosztowej treprostynilu we wnioskowanej populacji zdefiniowanej zapisami UPL.


  Uwaga nr 14 do „Rozdział 5.3.1, Str. 82”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 113/2022 do zlecenia 061/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 114/2022 do zlecenia 061/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

  go to zlecenie