Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej etanercept we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w postaci obwodowej SpA w programie lekowym B.82.

Wskazanie:

we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w postaci obwodowej SpA w programie lekowym B.82

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.671.2022.RB; 04.07.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej etanercept we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w postaci obwodowej SpA w programie lekowym B.82.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4221.37.2022
(Dodano: 04.08.2022 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 122/2022 do zlecenia 60/2022
(Dodano: 12.08.2022 r.)

go to zlecenie