Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Operacja stożka rogówki metodą cross-linking, jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.7000.49.2021; 27.07.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Operacja stożka rogówki metodą cross-linking, jako świadczenia gwarantowanego

Raport Agencji:

pdfWS.420.6.2022
(Dodano: 13.09.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 085/2022 do zlecenia 065/2022
(Dodano: 15.09.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 88/2022 do zlecenia 65/2022
(Dodano: 04.10.2022 r.)

go to zlecenie