Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzania do świadczeń finansowanych ze środków budżetu powierzonego, udzielanych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poniższych świadczeń:
1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
1) antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
2) antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
3) antyTG;
4) albuminuria (stężenie albumin w moczu);
5) UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
6) BNP (NT-pro-BNP);
2. Diagnostyka ultrasonograficzna:
1) USG Doppler tętnic szyjnych;
2) USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
3) ECHO serca przezklatkowe.3. Diagnostyka elektrofizjologiczna:
1) EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
2) Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
3) Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).
4. Diagnostyka inwazyjna:
1) biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).
5. Diagnostyka czynnościowa:
1) Spirometria;
2) Spirometria z próbą rozkurczową.
6. Konsultacje specjalistyczne
a) konsultacje lekarz POZ - lekarz specjalista wybranej dziedziny (konsultacje
odbywane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności):
1) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii;
2) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii;
3) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii;
4) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii;
b) konsultacje lekarz specjalista - pacjent (wizyta ambulatoryjna)
1) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - pacjent;
2) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii - pacjent;
3) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii - pacjent;
4) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii- pacjent.
7. Porady
1) Porada kompleksowa - Indywidualny Plan Opieki;
2) Porada dietetyczna;
3) Porada edukacyjna

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.740.23.2022.TK; 11.07.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzania do świadczeń finansowanych ze środków budżetu powierzonego, udzielanych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poniższych świadczeń:
1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
1) antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
2) antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
3) antyTG;
4) albuminuria (stężenie albumin w moczu);
5) UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
6) BNP (NT-pro-BNP);
2. Diagnostyka ultrasonograficzna:
1) USG Doppler tętnic szyjnych;
2) USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
3) ECHO serca przezklatkowe.3. Diagnostyka elektrofizjologiczna:
1) EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
2) Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
3) Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).
4. Diagnostyka inwazyjna:
1) biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).
5. Diagnostyka czynnościowa:
1) Spirometria;
2) Spirometria z próbą rozkurczową.
6. Konsultacje specjalistyczne
a) konsultacje lekarz POZ - lekarz specjalista wybranej dziedziny (konsultacje
odbywane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności):
1) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii;
2) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii;
3) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii;
4) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii;
b) konsultacje lekarz specjalista - pacjent (wizyta ambulatoryjna)
1) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - pacjent;
2) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii - pacjent;
3) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii - pacjent;
4) Konsultacja lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii- pacjent.
7. Porady
1) Porada kompleksowa - Indywidualny Plan Opieki;
2) Porada dietetyczna;
3) Porada edukacyjna

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.5.2022
(Dodano: 22.08.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 74/2022 do zlecenia 66/2022
(Dodano: 23.08.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 77/2022 do zlecenia 066/2022
(Dodano: 23.08.2022 r.)

go to zlecenie