Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Renastep, roztwór doustny

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.852.2022.1.KB; 01.08.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.14.2022
(Dodano: 25.08.2022 r.)

pdfERRATA
(Dodano: 30.08.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 083/2022 do zlecenia 067/2022
(Dodano: 30.08.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 86/2022 do zlecenia 67/2022
(Dodano: 05.10.2022 r.)

go to zlecenie