Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Renastep, roztwór doustny

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.852.2022.1.KB; 01.08.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie