Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fintepla, fenfluraminum, roztwór doustny 2,2 mg/ml

Wskazanie:

padaczka, padaczka lekooporna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1895.2022.3.AB; 09.08.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 27.12.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 102/2022/2022 do zlecenia 068/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 105/2022 do zlecenia 68/2022
(Dodano: 30.01.2023 r.)

go to zlecenie