Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Libtayo, Cemiplimabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 350 mg, 1 fiol., GTIN: 05909991408329

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1376.2022.13.MGA; 05.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 77/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 77/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 77/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 77/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 77/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 77/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.11.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 77/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 103/2022/2022 do zlecenia 077/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 106/2022 do zlecenia 077/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

   

  go to zlecenie