Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutinibum, Kapsułki twarde, 140 mg, 120, kaps., kod GTIN: 05909991195144, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 140 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117011, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 280 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117028, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 420 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117035, oraz Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 560 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117042

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1039.2022.17.PRU PLR.4500.1040.2022.14.PRU PLR.4500.1041.2022.14.PRU PLR.4500.1042.2022.14.PRU PLR.4500.1043.2022.14.PRU; 12.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 81/2022
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 81/2022 - uzupełnienie
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 81/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 81/2022 - uzupełnienie
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 81/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 81/2022 - uzupełnienie
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 81/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 81/2022 - uzupełnienie
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 81/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 81/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 81/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.11.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 81/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.42.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Imbruvica (ibrutynib) ramach programu lekowego: „Ibrutynib w leczeniu chorych xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z komórek płaszcza (ICD-10 C85.7)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Agnieszka Krzyżanowska – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

  Nie dotyczy

  Uwagi pozostawione bez rozpoznania ze względów formalnych (brak wypełnienia Deklaracji o Konflikcie Interesów).

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 116/2022 do zlecenia 81/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 119/2022 do zlecenia 81/2022
  (Dodano: 03.02.2023 r.)

   

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • go to zlecenie