Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutinibum, Kapsułki twarde, 140 mg, 120, kaps., kod GTIN: 05909991195144, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 140 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117011, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 280 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117028, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 420 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117035, oraz Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 560 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117042

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1039.2022.17.PRU PLR.4500.1040.2022.14.PRU PLR.4500.1041.2022.14.PRU PLR.4500.1042.2022.14.PRU PLR.4500.1043.2022.14.PRU; 12.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie