Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ylpio, Telmisartanum Indapamidum, Tabletki, 80 mg 2,5 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991463557

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1900.2022.4.DŻY; 13.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 83/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 83/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 83/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 83/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 83/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 83/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.11.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 83/2022

 

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

OT.4230.7.2022

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Ylpio (Telmisartan + Indapamid) we wskazaniu: Leczenie zastępcze nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i indapamidu w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTMiT

1

Jacek Wolf

pdf 01

Uwaga rozpatrzona.

Uwaga ogólna do analizy:
Uwaga stanowi stanowisko eksperta klinicznego przedstawiające argumenty za finansowaniem produktu Ylpio w analizowanym wskazaniu.
Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 109/2022 do zlecenia 83/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 116/2022 do zlecenia 083/2022
(Dodano: 23.01.2023 r.)

 

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  • go to zlecenie