Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ylpio, Telmisartanum Indapamidum, Tabletki, 80 mg 2,5 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991463557

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1900.2022.4.DŻY; 13.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie