Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jyseleca, filgotinibum, tabletki powlekane, 200 mg, 30, tabl. w butelce, kod GTIN: 05391507146779

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1410.2022.14.PTO; 19.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 85/2022
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 85/2022
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 85/2022
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 85/2022
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 85/2022
pdf Uzupełnienie do zlecenia 85/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 85/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 09.12.2022r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 85/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  • go to zlecenie