Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calciumfolinat Hexal, folinian wapnia, kapsułki 15mg

Wskazanie:

toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia wirusem HIV, hiperhomocysteinemia.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2299.2022.1.AK; 15.09.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgodny na refundację produktu leczniczego

hr

hr

Raport Agencji:

pdf OT.4211.17.2022_Calciumfolinat_Hexal_BIP.PDF
(Dodano: 03.11.2022 r.)

go to zlecenie