Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kaftrio, Ivacaftorum Tezacaftorum Elexacaftorum, Tabletki powlekane, 37,5 mg 25 mg 50 mg, 56, tabletki, kod EAN: 00351167149409; Kaftrio, Ivacaftorum Tezacaftorum Elexacaftorum, Tabletki powlekane, 75 mg 50 mg 100 mg, 56, tabl., kod EAN: 00351167143902

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1311.2022.13.AJA; PLR.4500.1312.2022.13.AJA; 13.09.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 89/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 89/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 89/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 89/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 89/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 89/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.11.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 89/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 89/2022. analiza OT.4231.43 2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków Kaftrio (ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum) + Kalydeco (ivacaftorum)
  we wskazaniu: Leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Małgorzata Drzewoszewska-Krupowicz

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  W uwadze przedstawiono pozytywne osobiste doświadczenia pacjenta związane ze stosowaniem przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  2

  Katarzyna Gnat

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  W uwadze przedstawiono pozytywne osobiste doświadczenia rodziny pacjenta związane ze stosowaniem przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  3

  Iwona Kopczyńska

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  W uwadze przedstawiono pozytywne osobiste doświadczenia rodziny pacjenta związane ze stosowaniem przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  4

  Michalina Piętkiewicz

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  W uwadze przedstawiono pozytywne osobiste doświadczenia rodziny pacjenta związane ze stosowaniem przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  5

  Katarzyna Wepsięć

  pdf 01

  Uwagi rozpatrzone.
  Uwaga 1
  W uwadze zwrócono uwagę, iż zaproponowane we wniosku refundacyjnym wielkości dostaw preparatów pokrywają zapotrzebowanie zgodne z BIA wnioskodawcy;
  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono komentarz do oceny populacji docelowej przedmiotowego wniosku.
  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  6

  Katarzyna Więcławska-Pająk

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  W uwadze przedstawiono pozytywne osobiste doświadczenia rodziny pacjenta związane ze stosowaniem przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

   

  go to zlecenie