Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kalydeco, Ivacaftorum, Tabletki powlekane, 75 mg, 28, tabl., kod GTIN: 00351167144503; Kalydeco, Ivacaftorum, Tabletki powlekane, 150 mg, 28, tabl., kod EAN: 00351167136201

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1309.2022.13.AJA; PLR.4500.1310.2022.13.AJA; 13.09.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 90/2022
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 90/2022
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 90/2022
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 90/2022
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 90/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 90/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.11.2022 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 90/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie