Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fostex Nexthaler, Beclometasoni dipropionas anhydricus Formoteroli fumaras dihydricus, proszek do inhalacji, (100 mcg 6 mcg)/dawkę inh., 2 inhalatory 180 dawek, kod GTIN: 08025153003205Fostex Nexthaler, Beclometasoni dipropionas anhydricus Formoteroli fumaras dihydricus, proszek do inhalacji, (100 mcg 6 mcg)/dawkę inh., 1 inhalator 180 dawek, kod GTIN: 08025153003144

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1714.2022.2.ELA; 10.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie